Szolgáltatások

Polgári jog:

Szerződések készítése, szerződés tervezetek áttekintése:

 • Ingó-, és ingatlan adásvétel, bérleti, ajándékozási, tartási-, életjáradéki, öröklési szerződések készítése
 • Végrendeletek készítése
 • Ingatlanok megosztása
 • Társasházak alapítása

Cégügyek:

 • gazdasági társaságok alapítása, átalakulása
 • társasági szerződés/alapító okirat módosítása
 • törzstőke felemelés, leszállítás
 • csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárásban jogi képviselet
 • gazdasági társaságok jogi képviselete

Követeléskezelés:

 • peren kívüli egyezség előkészítése
 • fizetési meghagyás indítása
 • jogérvényesítés peres eljárásban
 • végrehajtási eljárás indítása, képviselet

Képviselet polgári peres eljárásokban:

 • szerződések megtámadása
 • birtokviták, elbirtoklás, ráépítés, túlépítés
 • közös tulajdon megszüntetése
 • szavatossági, jótállási igények
 • házassági bontóperek, házassági vagyonjogi perek,
 • szülői felügyeleti jog megállapítása, - megváltoztatása iránti perek
 • gyermektartásdíj megállapítás, - megváltoztatása iránti perek
 • gondnokság alá helyezési perek

Képviselet polgári nemperes eljárásokban:

 • hagyatéki eljárásban való képviselet
 • társadalmi szervezetek nyilvántartása (alapítvány, egyesület)
 • hatóságok előtti képviselet

Jogi tanácsadás